Nariai

Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Balandis Saulius
Bičiūnaitė Monika
Bučius Remigijus
Bulotaitė Neringa
Čepaitė Adrija
Grabštaitė Vesta
Gregorauskaitė Agnė
Gudavičiūtė Elzė 
Jaras Evaldas
Jusčius Mindaugas
Kalvaitytė Jurga
Mainelytė Vaiva
Mockevičiūtė Vitalija
Rapalytė Rasa
Rumšas Vytautas
Skardžiūnaitė Ramunė
Vaičiulytė Monika
Valiušaitienė Diana
Varnas Titas
Vozbutas Arūnas
Zikarienė Garuolytė Regina
Žibikas Andrius
Valstybinis jaunimo teatras

Bialobžeskis Andrius
Giedraitytė Giedrė
Gaigalas Rimvydas
Storpirštis Simonas
Štrimaitytė Laima

Lietuvos rusų dramos teatras

Agarkovas Aleksandras
Bočiarov Jevgenij
Kazlauskaitė Nijolė
Kvietkauskas Algimantas
Larisa Gatalskaja
Lukjanenko Valentina
Makarov Michail
Makarova Katerina
Matulionienė Irina
Mitiajev Viktor
Popov Jurij
Popova Larisa
Serov Vladimir
Ščiuckij Jurij

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Argustienė Irena
Kalvelis Rimvydas
Krotkutė Nijolė
Leitaitė Judita
Tallat- Kelpšaitė Nijolė
Ternovskaja Viktorija
Žuravliova Elena

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras

Barisaitė Ramunė
Daunys Valentinas
Melnikas Kęstutis
Ramanauskas Rimantas
Tarvydas Henrikas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Aničaitė Gabrielė
Čiučelis Saulius
Keliuotytė Aušra
Erbrėderis Tomas
Kleinas Aleksandras
Mikutavičiūtė Inga
Nekrašiūtė Neringa
Ramanauskaitė Giedrė
Rudokaitė Daiva
Savickis Henrikas
Sužiedėlis Artūras
Vitkaitis Ričardas
Žirgulė Ugnė

Kauno valstybinis lėlių teatras

Ancevičius Mindaugas
Čeponienė Regina
Čyvienė Elena
Grėbliauskienė Audronė
Ignataviečienė Adelė
Jankauskaitė Dalia
Lukševičienė marija
Stankevičienė Ona
Strazdauskienė Laima
Zorūbaitė Liucija
Žekienė Elena
Žiūrauskas Andrius

Kauno valstybinis muzikinis teatras

Beinorytė Areta
Geniušas Julius
Janulevičienė Ligija
Lenortavičienė Albina
Masalkina Antanina
Tilvikas Ramūnas
Visockis Virgilijus

Solistai

Baranauskas Raimundas
Beinorytė Giedrė
Duplienė Eleonora
Jacunskas Algis
Janušaitis Juozas
Kukulskienė Nomeda
Ladiga Tomas
Lamauskas Jonas
Lamauskienė Živilė
Liugailienė Violeta
Maciulevičius Gediminas
Malikonis Juozas
Martinaitytė Sabina
Milašienė Laimutė
Miliauskaitė Gražina
Pečkytė-Vilkelienė Gitana
Petryša Pranas
Preikšaitė Rita
Reklys Mykolas
Sauspreikšaitis Arvydas
Siurbytė Kristina
Tallat-Kelpšaitė Raimonda
Tamulienė Danutė
Uždavinienė Aušra
Vaznelytė Ieva
Vėbra Danielius
Vėbrienė Stasė
Voronovas Žanas
Zaikauskaitė Rūta
Želvys Benjaminas

Choras

Garbenčiūtė Akvilė
Genienė Jolita
Gricijonienė Stasė
Grigaitė Alma
Gudzinskaitė Lina
Ilinskaitė Vitalija
Januška Faustas
Liaučius Algimantas
Mikelionytė Asta
Mikutytė Gitana
Padvaiskienė Aldona
Saveikis Arūnas
Šilingienė Kristina
Tarakevičiūtė Sigita
Venslovas Vygintas

Baletas

Drodvilaitė Sandra
Jodikaitytė Elena
Kudrotienė Rima
Minalgaitė-Voronova Asta
Sadauskaitė-Malinauskienė Renata
Sapiežinskaitė Vaida
Zdanavičiūtė-Grabauskienė Judita
Želvienė Kristina

Orkestras

Aleknavičiūtė Laima
Baranauskienė Valerija
Bliudžiuvienė Vida
Budginaitė Aldona
Čiapienė Rūta
Čiuladis Antanas
Čiulaidienė Rasuolė
Dilius Arvydas
Janonis Algirdas
Karka Saulius
Kijauskas Vidmantas
Kraujalis Stasys
Kraujutaitis Romas
Krevnevičienė Marija
Laukaitis Jonas Ramūnas
Mikalauskienė Snieguolė
Sabaliauskaitė Laima
Šlapikas Artūras
Šlapikienė Dalia
Virbickas Algis
Žarėnas Remigijus
Žukauskas Robertas

Techninio aprūpinimo ir ūkio skyrius

Banys Algirdas
Jakaitienė Neringa
Ražukas Kazimieras
Sadauskas Aldevinas
Siurbis Julius
Tamulis Albinas
Vagusevičienė Roma
Vagusevičiūtė Aida
Vitkauskienė Lilijana

Juozo Miltinio dramos teatras

Atkočiūnienė (Talušytė) Inga
Cemnickas Marius
Čepulis Jonas
Danylienė (Mališauskaitė) Laimutė
Dumbliauskienė (Knizikevičiūtė) Gintarė
Galinis Algimantas
Kondrotaitė Ligita
Koriznaitė Eleonora
Martinonytė Lolita
Matulaitė Eleonora
Povilauskas Andrius
Preidytė Asta
Rajunčius Deividas
Razmislavičiūtė-Juodė Toma
Skukauskaitė Jolita
Šiaučiūnaitė Vita
Žiogas Gintautas

Šiaulių dramos teatras

Bėčiūtė Nomeda
Bindokas Juozas
Bocytė Lina
Budriūnaitė Jūratė
Dovydaitis Rolandas
Jakštaitė Virginija
Jakubauskas Sigitas
Jančiauskas Dalius
Krilavičiūtė Rimanta
Kielaitė Donata
Liutikaitė Irena
Maliukevičiūtė Teresė
Mirončikaitė Nijolė
Norkutė Inga
Paleckaitė Vilija
Pauliukonis Eduardas
Petraitytė Danguolė
Povilaitytė Silvija
Steponavičiūtė Regina
Šaltytė-Dovydavičienė Monika

 

Všį Vilniaus aktorių teatras

Gaižauskas Juozas
Uždavinys Sakalas

 

Jungtinis skyrius

Armonaitė Janina
Anciavičius Mindaugas
Baranova Ana Edita
Blaževyčius Aurimas
Braziulis Eimutis
Bulavienė Loreta
Butvilas Algimantas
Chadaravičienė Elžbieta
Ciplinskaitė - Taukinaitienė Genutė
Česnaitis Kęstutis
Gaižauskas Juozas
Gedminas Nerijus
Gancevskaitė Diana
Gudelienė Liongina
Gudelis Antanas
Jačėnas Sigutis
Jevsejevas Valerijus
Kazlauskaitė Regina
Kavaliauskas Martynas
Knizikevičiūtė Rita
Kondrotaitė Sigita
Kuodytė Gabrielia
Kutinaitė Renata
Limontaitė Erika
Liutkevičiūtė Indrė
Matulionis Algis
Mazūras Vitalijus
Mazūrienė Nijolė Bižanaitė
Mikulionytė Eglė
Petrovskis Darius
Radaitytė-Matulionienė Nina Marija
Ramanauskas Romualdas
Rudzienė Malinauskaitė Gabrielė
Sipaitis Saulius
Siparis Kristijonas
Teresas Rimas
Urbonavičiūtė Rita
Tulevičiūtė Eglė
Vaitiekaitis Jonas
Venclovas Petras

Klaipėdos dramos teatras

Regina Arbaciauskaite-Flik
Edvardas Brazys
Jolanta Brazienė-Puodėnaitė
Jūratė Jankauskaitė-Stonkienė
Vidas Jakimauskas
Eglė Jackaitė
Toma Gailiutė
Kęstutis Macijauskas
Lina Montvilienė-Krušnaitė
Eglė Barauskaitė-Meškauskienė
Darius Meškauskas
Vida Kojelytė-Stropienė
Nijolė Sabulytė-Poškuvienė
Renata Idzelytė-Poškuvienė
Mantas Poškus
Marius Pažereckas
Rimantas Pelakauskas
Valdas Pelakauskas
Linas Lukošius
Gintaras Kizevicius
Regina Reklaitienė-Šaltenytė
Darius Rabašauskas
Alina Stankaitienė-Mikitavičiūtė
Jonas Naujokas
Kazimieras Žvinklys
Kęstutis Žilinskas

Teatrologų - muzikologų skyrius

 

Bačiulytė Rita
prof.dr. Bielskis Petras
Burneikaitė Salomėja
Grigaitienė Jūratė
Gugevičiūtė Gitana
Guobys Aleksandras
Janeliauskienė Vilma
Kapočiūtė Auksė
Kaulakyte Egidija
doc.dr. Klivis Edgaras
Markevičiūtė Elvyra
Petrikas Martynas
Petronytė Jurga
prof.dr. Staniškytė Jurgita
Stankevičienė Janina
dr. Šatkauskienė Nomeda
Venckus Rimanta

Teatro veteranai

Bružas Algimantas
Dumšaitis Vytautas
Gratulevičienė Ona
Gratulevičius Vitalijus
Ignatavičius Eugenijus
Janavičiūtė-Kantaravičienė Ramutė
Jankauskas Henrikas
Janulevičiūtė Jadvyga
Janušauskaitė Aldona
Krauciūnaitė Izabelė
Kuckaitė - Lietuvininkienė Marija
Kudrešova Jelena
Laučiūnas Anupras
Laniauskas Otonas
Noreikienė Žaneta
Pocius Juozas
Povilionienė Veronika
Rygertas Juozas
Rumbutienė Janina
Skirmantas Petras
Skripkauskienė Palmira
Skripkauskas Vytautas
Staknys Valius
Urbonaitė Gražina
Urvelis Jonas
Ylienė Irena
Žadeikytė Lilija

Demo Content

Demo Content

Demo Content

@2022 Lietuvos Teatro Sąjunga | Visos teises saugomos