Nariai

 • Lietuvos nacionalinis dramos teatras
  Balandis Saulius
  Bičiūnaitė Monika
  Bučius Remigijus
  Bulotaitė Neringa
  Čepaitė Adrija
  Grabštaitė Vesta
  Gregorauskaitė Agnė
  Gudavičiūtė Elzė 
  Jaras Evaldas
  Jusčius Mindaugas
  Kalvaitytė Jurga
  Mainelytė Vaiva
  Mockevičiūtė Vitalija
  Rapalytė Rasa
  Rumšas Vytautas
  Skardžiūnaitė Ramunė
  Vaičiulytė Monika
  Valiušaitienė Diana
  Varnas Titas
  Vozbutas Arūnas
  Zikarienė Garuolytė Regina
  Žibikas Andrius
 • Valstybinis jaunimo teatras

  Bialobžeskis Andrius
  Giedraitytė Giedrė
  Gaigalas Rimvydas
  Storpirštis Simonas
  Štrimaitytė Laima

 • Lietuvos rusų dramos teatras

  Agarkovas Aleksandras
  Bočiarov Jevgenij
  Kazlauskaitė Nijolė
  Kvietkauskas Algimantas
  Larisa Gatalskaja
  Lukjanenko Valentina
  Makarov Michail
  Makarova Katerina
  Matulionienė Irina
  Mitiajev Viktor
  Popov Jurij
  Popova Larisa
  Serov Vladimir
  Ščiuckij Jurij

 • Lietuvos nacionalinė filharmonija

  Argustienė Irena
  Kalvelis Rimvydas
  Krotkutė Nijolė
  Leitaitė Judita
  Tallat- Kelpšaitė Nijolė
  Ternovskaja Viktorija
  Žuravliova Elena

 • Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras

  Barisaitė Ramunė
  Daunys Valentinas
  Melnikas Kęstutis
  Ramanauskas Rimantas
  Tarvydas Henrikas

 • Nacionalinis Kauno dramos teatras

  Aničaitė Gabrielė
  Čiučelis Saulius
  Keliuotytė Aušra
  Erbrėderis Tomas
  Kleinas Aleksandras
  Mikutavičiūtė Inga
  Nekrašiūtė Neringa
  Ramanauskaitė Giedrė
  Rudokaitė Daiva
  Savickis Henrikas
  Sužiedėlis Artūras
  Vitkaitis Ričardas
  Žirgulė Ugnė

 • Kauno valstybinis lėlių teatras

  Ancevičius Mindaugas
  Čeponienė Regina
  Čyvienė Elena
  Grėbliauskienė Audronė
  Ignataviečienė Adelė
  Jankauskaitė Dalia
  Lukševičienė marija
  Stankevičienė Ona
  Strazdauskienė Laima
  Zorūbaitė Liucija
  Žekienė Elena
  Žiūrauskas Andrius

 • Kauno valstybinis muzikinis teatras

  Beinorytė Areta
  Geniušas Julius
  Janulevičienė Ligija
  Lenortavičienė Albina
  Masalkina Antanina
  Tilvikas Ramūnas
  Visockis Virgilijus

  Solistai

  Baranauskas Raimundas
  Beinorytė Giedrė
  Duplienė Eleonora
  Jacunskas Algis
  Janušaitis Juozas
  Kukulskienė Nomeda
  Ladiga Tomas
  Lamauskas Jonas
  Lamauskienė Živilė
  Liugailienė Violeta
  Maciulevičius Gediminas
  Malikonis Juozas
  Martinaitytė Sabina
  Milašienė Laimutė
  Miliauskaitė Gražina
  Pečkytė-Vilkelienė Gitana
  Petryša Pranas
  Preikšaitė Rita
  Reklys Mykolas
  Sauspreikšaitis Arvydas
  Siurbytė Kristina
  Tallat-Kelpšaitė Raimonda
  Tamulienė Danutė
  Uždavinienė Aušra
  Vaznelytė Ieva
  Vėbra Danielius
  Vėbrienė Stasė
  Voronovas Žanas
  Zaikauskaitė Rūta
  Želvys Benjaminas

  Choras

  Garbenčiūtė Akvilė
  Genienė Jolita
  Gricijonienė Stasė
  Grigaitė Alma
  Gudzinskaitė Lina
  Ilinskaitė Vitalija
  Januška Faustas
  Liaučius Algimantas
  Mikelionytė Asta
  Mikutytė Gitana
  Padvaiskienė Aldona
  Saveikis Arūnas
  Šilingienė Kristina
  Tarakevičiūtė Sigita
  Venslovas Vygintas

  Baletas

  Drodvilaitė Sandra
  Jodikaitytė Elena
  Kudrotienė Rima
  Minalgaitė-Voronova Asta
  Sadauskaitė-Malinauskienė Renata
  Sapiežinskaitė Vaida
  Zdanavičiūtė-Grabauskienė Judita
  Želvienė Kristina

  Orkestras

  Aleknavičiūtė Laima
  Baranauskienė Valerija
  Bliudžiuvienė Vida
  Budginaitė Aldona
  Čiapienė Rūta
  Čiuladis Antanas
  Čiulaidienė Rasuolė
  Dilius Arvydas
  Janonis Algirdas
  Karka Saulius
  Kijauskas Vidmantas
  Kraujalis Stasys
  Kraujutaitis Romas
  Krevnevičienė Marija
  Laukaitis Jonas Ramūnas
  Mikalauskienė Snieguolė
  Sabaliauskaitė Laima
  Šlapikas Artūras
  Šlapikienė Dalia
  Virbickas Algis
  Žarėnas Remigijus
  Žukauskas Robertas

  Techninio aprūpinimo ir ūkio skyrius

  Banys Algirdas
  Jakaitienė Neringa
  Ražukas Kazimieras
  Sadauskas Aldevinas
  Siurbis Julius
  Tamulis Albinas
  Vagusevičienė Roma
  Vagusevičiūtė Aida
  Vitkauskienė Lilijana

 • Juozo Miltinio dramos teatras

  Atkočiūnienė (Talušytė) Inga
  Cemnickas Marius
  Čepulis Jonas
  Danylienė (Mališauskaitė) Laimutė
  Dumbliauskienė (Knizikevičiūtė) Gintarė
  Galinis Algimantas
  Kondrotaitė Ligita
  Koriznaitė Eleonora
  Martinonytė Lolita
  Matulaitė Eleonora
  Povilauskas Andrius
  Preidytė Asta
  Rajunčius Deividas
  Razmislavičiūtė-Juodė Toma
  Skukauskaitė Jolita
  Šiaučiūnaitė Vita
  Žiogas Gintautas

 • Šiaulių dramos teatras

  Bėčiūtė Nomeda
  Bindokas Juozas
  Bocytė Lina
  Budriūnaitė Jūratė
  Dovydaitis Rolandas
  Jakštaitė Virginija
  Jakubauskas Sigitas
  Jančiauskas Dalius
  Krilavičiūtė Rimanta
  Kielaitė Donata
  Liutikaitė Irena
  Maliukevičiūtė Teresė
  Mirončikaitė Nijolė
  Norkutė Inga
  Paleckaitė Vilija
  Pauliukonis Eduardas
  Petraitytė Danguolė
  Povilaitytė Silvija
  Steponavičiūtė Regina
  Šaltytė-Dovydavičienė Monika

   

 • Všį Vilniaus aktorių teatras

  Gaižauskas Juozas
  Uždavinys Sakalas

   

 • Jungtinis skyrius

  Armonaitė Janina
  Anciavičius Mindaugas
  Baranova Ana Edita
  Blaževyčius Aurimas
  Braziulis Eimutis
  Bulavienė Loreta
  Butvilas Algimantas
  Chadaravičienė Elžbieta
  Ciplinskaitė - Taukinaitienė Genutė
  Česnaitis Kęstutis
  Gaižauskas Juozas
  Gedminas Nerijus
  Gancevskaitė Diana
  Gudelienė Liongina
  Gudelis Antanas
  Jačėnas Sigutis
  Jevsejevas Valerijus
  Kazlauskaitė Regina
  Kavaliauskas Martynas
  Knizikevičiūtė Rita
  Kondrotaitė Sigita
  Kuodytė Gabrielia
  Kutinaitė Renata
  Limontaitė Erika
  Liutkevičiūtė Indrė
  Matulionis Algis
  Mazūras Vitalijus
  Mazūrienė Nijolė Bižanaitė
  Mikulionytė Eglė
  Petrovskis Darius
  Radaitytė-Matulionienė Nina Marija
  Ramanauskas Romualdas
  Rudzienė Malinauskaitė Gabrielė
  Sipaitis Saulius
  Siparis Kristijonas
  Teresas Rimas
  Urbonavičiūtė Rita
  Tulevičiūtė Eglė
  Vaitiekaitis Jonas
  Venclovas Petras

 • Klaipėdos dramos teatras

  Regina Arbaciauskaite-Flik
  Edvardas Brazys
  Jolanta Brazienė-Puodėnaitė
  Jūratė Jankauskaitė-Stonkienė
  Vidas Jakimauskas
  Eglė Jackaitė
  Toma Gailiutė
  Kęstutis Macijauskas
  Lina Montvilienė-Krušnaitė
  Eglė Barauskaitė-Meškauskienė
  Darius Meškauskas
  Vida Kojelytė-Stropienė
  Nijolė Sabulytė-Poškuvienė
  Renata Idzelytė-Poškuvienė
  Mantas Poškus
  Marius Pažereckas
  Rimantas Pelakauskas
  Valdas Pelakauskas
  Linas Lukošius
  Gintaras Kizevicius
  Regina Reklaitienė-Šaltenytė
  Darius Rabašauskas
  Alina Stankaitienė-Mikitavičiūtė
  Jonas Naujokas
  Kazimieras Žvinklys
  Kęstutis Žilinskas

 • Teatrologų - muzikologų skyrius

   

  Bačiulytė Rita
  prof.dr. Bielskis Petras
  Burneikaitė Salomėja
  Grigaitienė Jūratė
  Gugevičiūtė Gitana
  Guobys Aleksandras
  Janeliauskienė Vilma
  Kapočiūtė Auksė
  Kaulakyte Egidija
  doc.dr. Klivis Edgaras
  Markevičiūtė Elvyra
  Petrikas Martynas
  Petronytė Jurga
  prof.dr. Staniškytė Jurgita
  Stankevičienė Janina
  dr. Šatkauskienė Nomeda
  Venckus Rimanta

 • Teatro veteranai

  Bružas Algimantas
  Dumšaitis Vytautas
  Gratulevičienė Ona
  Gratulevičius Vitalijus
  Ignatavičius Eugenijus
  Janavičiūtė-Kantaravičienė Ramutė
  Jankauskas Henrikas
  Janulevičiūtė Jadvyga
  Janušauskaitė Aldona
  Krauciūnaitė Izabelė
  Kuckaitė - Lietuvininkienė Marija
  Kudrešova Jelena
  Laučiūnas Anupras
  Laniauskas Otonas
  Noreikienė Žaneta
  Pocius Juozas
  Povilionienė Veronika
  Rygertas Juozas
  Rumbutienė Janina
  Skirmantas Petras
  Skripkauskienė Palmira
  Skripkauskas Vytautas
  Staknys Valius
  Urbonaitė Gražina
  Urvelis Jonas
  Ylienė Irena
  Žadeikytė Lilija

 • Demo Content

 • Demo Content

 • Demo Content

@2015 Lietuvos Teatro Sąjunga | Visos teises saugomos