talking-about-borders-teatr-panstwowy-norymberga-krakow-2015-12-12

Tarptautinis dramos konkursas „Kalbėjimas apie sienas“

Tarptautinis dramos konkursas „Kalbėjimas apie sienas“ nuo 2005 m. kasmet rengiamas skirtingose Rytų Europos šalyse. 2017-2018 m. konkursas vyks Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tai vienas reikšmingiausių dramos konkursų Rytų Europoje. Tarptautinė vertinimo komisija atrinks geriausią dramos kūrinį ir apdovanos autorę arba autorių pinigine 3 500 eurų premija, o dramos kūrinys bus išverstas į vokiečių kalbą. Taip pat nugalėtoja arba nugalėtojas bus pakviestas 2018 m. birželio mėn. į apdovanojimo ceremoniją Niurnberge, kur laimėjęs tekstas bus viešai pristatytas publikai. Toks apdovanojimas laukia autorės ar autoriaus, laimėjusio pirmąją vietą. Antroji vieta bus apdovanota pinigine 2 000 eurų premija. Trečioji vieta bus apdovanota 1 500 eurų pinigine premija. Konkurso organizatoriai dės visas pastangas, kad pirmąją vietą laimėjęs dramos kūrinys būtų pastatytas kuriame nors Vokietijos teatre. Tarptautinį dramos konkursą TALKING ABOUT BORDERS organizuoja Niurnbergo valstybinis teatras, jį remia Datev eG ir įvairūs vietiniai partneriai.

 

(2) Dalyvavimo sąlygos

Dalyvauti gali visi asmenys, kurie gyvena Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, yra čia gimę ir turi šių valstybių pilietybę arba yra mažiausiai penkiolika metų šiose šalyse pragyvenę. Dramos kūrinius galima pateikti estų, latvių ir lietuvių kalba. Be originalo dar reikia pateikti teksto darbinį variantą anglų arba vokiečių kalba. Vertimas padės tarptautinei vertinimo komisijai supažinti su kūriniu ir jį įvertinti, bet nėra būtina, kad tekstas būtų verstas vertėjo profesionalo. Autorė ar autorius konkursui gali pateikti tik vieną dramos kūrinį. Konkurso taisyklės neleidžia, kad pjesė prieš tai kur nors būtų buvusi publikuota ar pastatyta teatre. Dramos kūrinys turi atspindėti pagrindinę konkurso temą „Kalbėjimas apie sienas: Gyvenimo jausmas sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“ . Pjesės veikėjų, o vėliau aktorių, negali būti daugiau nei penki. Kūrinys turėtų būti skirtas pilnai vakaro programai (vienaveiksmė drama netinka). Spektaklio trukmė turėtų būti ne trumpesnė nei 70 minučių. Konkurso dalyvės ir dalyviai suteikia organizatoriams savo kūrinių panaudojimo teises pagal pastraipoje (3) nurodytas sąlygas.

 

(3) Kūrinių panaudojimo teisės

Visi dalyviai ir dalyvės suteikia konkurso organizatoriams šias kūrinių panaudojimo teises: Autorių teises, šiuo atveju neišimtines teises, naudoti dramos kūrinius, t.y. juos versti ir viešinti neribotam laikotarpiui neatlygtinai, pavyzdžiui, publikuojant kūrinius antologijoje. Jei kūrinys taptų bestseleriu, su autore ar autoriumi gautomis pajamomis būtų atitinkamai pasidalinta. Konkurso dalyvės ir dalyviai sutinka, kad premijuota drama (pirmoji vieta) bus organizatorių naudojama šiomis sąlygomis: Autorė arba autorius suteikia konkurso organizatoriams autorių teises, šiuo atveju išimtines teises, vieneriems metams (po premijos priėmimo) versti ir publikuoti premijuotą kūrinį. Be to, konkurso organizatoriams suteikiamos išimtinės teisės spektaklio sukūrimui, pristatymui ir sklaidai ilgiausiai dvejiems metams ir daugiausiai 14 viešų pasirodymų. Konkurso nugalėtoja arba nugalėtojas sutinka, kad už šias viršuj paminėtas teises atsilyginta bus vienkartine pinigine premija ir kito atlygio nenumatoma.

 

(4) Dramos kūrinio pateikimas

Kūrinį konkursui privaloma pateikti iki 2018 m. balandžio 15 d. Konkurso dalyvės ir dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus: 1. Dramos kūrinio tekstą originalo kalba. 2. Dramos kūrinio tekstą anglų arba vokiečių kalba. 3. Trumpą informaciją apie autorę ar autorių anglų arba vokiečių kalba ir trumpą pjesės santrauką. 4. Patvirtinimą, kad su konkurso dalyvavimo sąlygomis susipažinta ir su jomis sutinkama. Konkursinius kūrinius prašome siųsti šiuo adresu (ant vokų pažymėkite nuorodą „Drama Contest“): Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, DE-90443 Nürnberg, Deutschland Pjeses ir dokumentus pageidautina gauti elektroniniu formatu, tik prašome elektroninį laišką pavadinti „Drama Contest“. Elektroninius laiškus siųsti adresu: christian.papke@staatstheater.nuernberg.de Daugiau informacijos apie Niurnbergo valstybinį teatrą ir konkursą vokiečių ir anglų kalba rasite šiame internetiniame puslapyje: https://www.staatstheater-nuernberg.de (žr. grafą „konkursai“). Už dingusius dokumentus konkurso organizatoriai neatsako. Įteikti dokumentai nebus grąžinami.

 

(5) Premijos paskyrimas ir ginčų sprendimo tvarka

Atsiųsti dramos kūriniai bus pateikiami vertinimo komisijai anonimine tvarka. Tarptautinę vertinimo komisiją sudaro šeši kompetentingi savos srities specialistai, tarp kurių bus po vieną žiuri narį iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2018 m. birželio mėn. pabaigoje. Vertinimo komisija sprendimo rezultatus pateiks raštu. Sprendimas nebus komentuojamas viešai. Materialinis teisinis reikalavimas negali būti pareikštas. Ginčai, kilę dėl kūrinių panaudojimo teisų, vertimų, publikavimo ar spektaklio sukūrimo sprendžiami Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymų numatyta tvarka Niurnbergo teisme.

 


'Tarptautinis dramos konkursas „Kalbėjimas apie sienas“' nėra komentarų

Būk pirmas parašęs komentarą!

Ar norėtumėte pasidalinti savo mintimis?

Jūsų el. paštas nebus publikuojamas.

@2021 Lietuvos Teatro Sąjunga | Visos teises saugomos