Daily Archives: spalio 28, 2014

544f87d1162e0
0

Kur pažvelgsi, ten Darius Meškauskas

Straipsnio autorius Audrius MUSTEIKIS. Publikuota www.lzinios.lt, nuotrauka „Lietuvos žinių“ redakcijos. „Ju­bi­lie­jus, 50 me­tų, te­ko duo­ti ne vie­ną in­ter­viu, su­kti gal­vą, kaip ne­si­kar­to­ti. Ta­pau rei­ka­lin­gas per daug“, – pa­ko­men­tuo­ja ak­to­rius. – Kur pa­žvelg­si, ten Meš­kaus­kas. Te­ko reng­ti kū­ry­bos va­ka­rą Lie­tu­vos tea­tro są­jun­go­je. Ruo­šė­si, vėl su­ko gal­vą ir su­ren­gė įdo­mų: pa­sa­ko­jo, bend­ra­vo, dai­na­vo Don Ki­cho­tą, Mer­ku­ci­jų, Pe­tru­či­jų,…

@2015 Lietuvos Teatro Sąjunga | Visos teises saugomos